Agenda 2020

Sesja

11-12/03/2020 – Sheraton hotel, Sopot

DZIEŃ 1

Godzina

Sesja

09:00 – 10:00

Rejestracja i powitalna kawa   

10:00 – 11:20

Sesja otwierająca:
Perspektywy rynku – Janusz Gajowiecki, PSEW 
Rynek energii elektrycznej – Marcin Ścigan Forum Energii
Rynek zielonych certyfikatów – Tomasz Surma Grupa Analityczna PSEW, CEZ Polska

11:20 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:00

Szanse i zagrożenia w zmianach dotykające operatorów farm wiatrowych
Resurs dla urządzeń podlegających kontroli UDT – Włodzimierz Kowalski, Urząd Dozoru Technicznego
Zwiększenie wydajności istniejących turbin – Piotr Madera, windhunter – service
Kodeks sieciowy – Piotr Szczeciński, Suracon / Paweł Kuropatwa
Magazyny energii – Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator SA. / Paweł Piotrowicz, TÜV SÜD Polska
Oddziaływania farm wiatrowych na ptaki a produktywność – Adam Jaworski, Bioseco
Sieć bezpiecznej łączności krytycznej LTE450 dla energetyki wiatrowej – Andrzej J. Piotrowski, PGE Systemy S.A.
 

13:00 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:30

Jak pokryć ryzyka działalności operacyjnej – Umowy serwisowe, gwarancje, ubezpieczenia
(krótkie prezentacje + dyskusja między operatorami, firmami serwisowymi, brokerami i ekspertami)

Moderator: Grzegorz Skarżyński, Tundra Advisory Sp. z o.o.

Uczestnicy dyskusji:
Sławomir Suchy, Vestas
Wojciech Łużniak, Deutsche Windtechnik
Piotr Górecki, PGE Energia Odnawialna S.A
Christof Schwarz

20:00 – 24:00

Networking

DZIEŃ 2

Sala warsztatowa 1

10:00 -11:30

Modernizacje i nowe usługi dla istniejących turbin wiatrowych – Sebastian Fish, Vestas

11:30 – 12:30

Zaawansowane systemy diagnostyczne (CMS, Ingeboard) – niezykle przydatne narzędzia do prognozowania i naprawy w utrzymaniu ruchu. Przykłady naprawy!!! – Irene Marchante Patińo, Ingeteam

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

Optymalizacja pracy istniejących turbin wiatrowych – Piotr Madera, windhunter – service / Brian Sørensen, – ROMO Wind AG

Sala warsztatowa 2

10:00 -11:30

Refurbishment przekładni – Mark Sucker i Stefan Nottrott, Gear-tec

11:30 – 12:30

Magazyny energii – Paweł Grabowski, STAY-ON Unlimited Energy / Paweł Piotrowicz, TÜV SÜD Polska,
Mieczysław Wrocławski,
Energa-Operator SA

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

Oddziaływania farm wiatrowych na ptaki a produktywność – Adam Jaworski, Bioseco / Tomasz Samolik, Ambiens

14:30 – 15:30

Najlepsze praktyki od O&M dla O&M: Podejście, Narzędzia, Nauki i Siła Wiedzy Eksperckiej – Dennis Braun, STEAG Energy Services GmbH

Sala warsztatowa 3

10:00 -11:30

Polytech

11:30 – 12:30

Predykcyjne utrzymanie ruchu – technologia, która odpowiada na potrzeby i problemy branży turbin wiatrowych – przedstawiciel Reliability Solutions

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

Pamiętając o łożyskach: Łożyska obrotowe! – Christof Schwarz

14:30 – 15:30

Wyzwania związane z naprawami kompozytów w niskich temperaturach – Feodor Gurvits, 3DWS

Sala warsztatowa 4

10:00 -11:30

Usługi regulacyjne – Jacek Aronowski, PGE Energia Odnawialna S.A. / Bogdan Czarnecki, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

11:30 – 12:30

Resurs – Włodzimierz Kowalski, Urząd Dozoru Technicznego

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

Kodeks sieciowy – praktyczny poradnik – Piotr Szczeciński, Suracon

* do potwierdzenia

** organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie