Agenda WFOF 2020 2019-12-07T19:40:20+00:00

Agenda 2020

Sesja

11-12/03/2020 – Sheraton hotel, Sopot

DZIEŃ 1

Godzina

Sesja

09:00 – 10:00

Rejestracja i powitalna kawa   

10:00 – 11:20

Sesja otwierająca:
Perspektywy rynku
Rynek energii elektrycznej
Rynek zielonych certyfikatów
Polityka Energetyczna Państwa

11:20 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:00

Szanse i zagrożenia w zmianach dotykające operatorów farm wiatrowych
Resurs dla urządzeń podlegających UDT
Usługi regulacyjne
Magazyny energii
Kodeks sieciowy

13:00 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:30

Jak pokryć ryzyka działalności operacyjnej – Umowy serwisowe, gwarancje, ubezpieczenia
(prezentacje + dyskusja)

20:00 – 24:00

Networking

DAY 2

Sesje warsztatów na takie tematy jak:
Nadzorowanie budowy – kluczowe aspekty
Magazyny energii
Usługi regulacyjne
Resurs
Kodeks sieciowy – praktyczny poradnik
Analiza danych
Ulepszenie pracy turbin
Renowacja przekładni
Napraw łopat

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie