Agenda 2019

Środa 13.03.2019

Godzina

Sesja

09:00 – 10:00

Rejestracja i poranna kawa

10:00 – 11:20

Sesja otwierająca 3 FOFW:
Otwarcie trzeciego FOFW – Organizatorzy FOFW
Perspektywy rozwoju energii wiatrowej w Europie Ivan Pineda, WindEurope
Perspektywy rozwoju energii wiatrowej w Polsce Janusz Gajowiecki, PSEW
Najważniejsze zmiany projektu ustawy OZE dla branży wiatrowej Filip Opoka, NGL Legal

11:20 – 12:00

Przerwa na kawowa

12:00 – 13:00

Sesja 2 – jak zabezpieczyć przychody farmy wiatrowej
Rynek energii – co stało się z cenami – co stać się może? Janusz Kurzak, Enteneo
Rynek zielonych certyfikatów – stan na 2019 Tomasz Surma Marta Pruszyńska, Grupy Analitycznej PSEW
Aukcja, PPA z firmą energetyczną a może korporacyjny PPA? Stan obecny i perspektywy sposobu zabezpieczenia ceny sprzedaży energii Grzegorz Skarżyński, Pexapark

13:00 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:15

Sesja 3 – Innowacje w utrzymaniu i naprawach farm wiatrowych
Przegląd innowacyjnych technologii i polepszanie efektywności w ramach portfolio Giannis Poulis, K2 Management

Czym jest digitalizacja dla branży wiatrowej Ivan Pineda, Wind Europe

Techniki predykcji napraw na podstawie analizy danych Dennis Braun, STEAG Energy Services GmbH

15:15 – 16:30

Dyskusja Panelowa – Innowacje w codziennym zarządzaniu farmą wiatrową
Moderator: Hristoslav Pavlov , Deutsche Windtechnik
Uczestnicy debaty:
Joanna Domachowska, GEO Renewables
Piotr Górecki, PGE Energia Odnawialna S.A.
Robert Hałuszczak, EDPR Polska Sp z o.o.
Dennis Braun, STEAG Energy Services GmbH
Giannis Poulis, K2 Management

16:30 – 18:30

Zwiedzanie muzeum II Wojny Światowej dla zainteresowanych

20:00 – 24:00

Kolacja i spotkanie networkingowe (restauracja w MIIWŚ)

Czwartek 14.03.2019

(Zwiedzanie  wystawy Muzeum II WŚ dla zainteresowanych)

Godzina

Sala warsztatowa 1

10:00 – 11:30

Optymalizacja strategii O&M: łopaty i układ przeniesienia mocy (wł. generatory)  – Gianmarco Pizza i  Vittorio Grande – Nispera/Suracon

11:30 – 12:30

Prognozowana konserwacja głównych komponentów turbiny z naciskiem na generatory  – Gianmarco Pizza i  Vittorio Grande – Nispera/Suracon

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

Działania ratownicze w środowisku turbin wiatrowych (30 min)  – Robert Garbaciak – windhunter academy sp. z o.o.
Wirtualna rzeczywistość w szkoleniach dla energetyki wiatrowej (30 min)  – Szymon Wegner – VRS Solutions sp. z o.o.

Godzina

Sala warsztatowa 2

10:00 – 11:30

Blade Angle Measurement – Robin Groβ – Deutsche Windtechnik 

11:30 – 12:30

Jak najlepiej ustrukturyzować korporacyjny PPA. Trendy i wskazówki z rynku europejskiego do zastosowania w Polsce. Luca Pedretti / Grzegorz Skarżyński  – Pexapark

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

Handel gwarancjami pochodzenia  – Paweł Śliwka – TGE

14:30 – 15:30

Warsztat nt. Predykcji napraw przy użyciu analizy danych  – Dennis Braun & Marcin Szembek  – Steag Energy Services Gmbh

Godzina

Sala warsztatowa 3

10:00 – 11:30

Badania urządzeń ciśnieniowych na turbinach wiatrowych, w świetle obowiązujących przepisów prawa  – Jędrzej Nowakowski – Urząd Dozoru Technicznego

11:30 – 12:30

Power Plus – Zwiększanie produkcji turbin Vestas i innych producentów – Jacob Speich Ravn & Karol Ciesiński – Vestas

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

Testy efektywności energetycznej przekładni turbiny wiatrowej  – Luis Blazquez  – Castrol

14:30 – 15:30

INGEBOARD:od analizy danych do efektywnego serwisu O&M – Enrique Camacho Cuesta – Ingeteam

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie