Covid-19

W związku z pandemią COVID-19 oraz obowiązującymi obostrzeniami uprzejmie informujemy, że w FOFW mogą wziąć udział uczestnicy, którzy według posiadanej i deklarowanej wiedzy:

  1. nie są osobami zakażonymi COVID-19;
  2. nie mają objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe towarzyszące grypie i grypie jelitowej, brak smaku i węchu;
  3. nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  4. w ciągu ostatnich 10 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
    1. posiadają negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonanego maks. 72h przed wydarzeniem i okażą go przy wejściu na wydarzenie;
    2. są ozdrowieńcami po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy i okażą przy rejestracji stosowne potwierdzenie statusu ozdrowieńca;
    3. są zaszczepieni przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęli wymaganą dla danego preparatu liczbę dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem i okażą przy rejestracji Unijny Certyfikat Covid w postaci elektronicznej lub papierowej.

Wytyczne powstały na podstawie zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla konferencji.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie, zgodnie ze zmianami w przepisach i wytycznych GIS.

Wszelkie informacje dotyczące zmian będą przekazywane w formie elektronicznej na stronie internetowej konferencji lub formie powiadomień na adresy mailowe uczestników. PSEW, organizator Konferencji, zastrzega sobie prawo możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji epidemiologicznej i związanej z nią wytycznych.