Organizers:

5th Forum Operatorów Farm Wiatrowych

9-10/03/2022– Sopot

Dzień 1

Sesja otwierająca

Aktualna sytuacja na rynku energii

Wprowadzenie do warsztatów

Dzień 2

Pokój A

Potencjał tworzenia instalacji hybrydowych w oparciu o istniejące farmy wiatrowe w Polsce dzięki cable pooling

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym farm wiatrowych w kontekście ochrony na ptaki i nietoperze

Demonstracja wirtualnych prototypów łopat turbin wiatrowych wykonywanych w czasie rzeczywistym przy użyciu platformy Simcenter

Pokój B

Posprzedażowe Rozwiązania dla plafrome Vestas i Multibrand

Udoskonalenie i automatyzacja procesu inspekcji Farm Wiatrowych z wykorzystaniem produktu Get Vision

Pokój C

Zrównoważony łańcuch dostaw – naprawa i wymiana Elektroniki Mocy

Różne podejścia do kwestii O&M w poszczególnych krajach.

Pokój D

DEHNdetect – system pomiaru wyładowań atmosferycznych (LMS –  Lightning Measurement System)